Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi


LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

BU SÖZLEŞME RTB KAPSAMINDA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İÇERİK SAĞLAYICIYA VE/VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT VE ESER KORUMASINA TABİ İÇERİK(LERE) VE ÜRÜN(LERE) ERİŞİM VE KULLANIM KURALLARINI İÇERMEKTEDİR. AŞAĞIDAKİ ONAY KUTUSUNU İŞARETLEDİĞİNİZDE DEVAM BUTONUNA BASTIĞINIZDA İÇERİK(LER) VE/VEYA ÜRÜN(LER) ERİŞİMİNİZE AÇILACAKTIR. DEVAM BUTONUNA BASARAK İÇERİKLERE VE/VEYA ÜRÜNLERE ERİŞMENİZ; BU SÖZLEŞMEYİ OKUMUŞ OLDUĞUNUZU, KAPSAMINI ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ ELEKTRONİK ORTAMDA KABUL VE BEYAN ETTİĞİNİZ ANLAMINDADIR. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ VEYA BU HUSUSTA ÇEKİNCELERİNİZ VARSA LÜTFEN SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYINIZ VE RTB İÇERİK VE ÜRÜNLERİNE ERİŞMEYİNİZ. ELEKTRONİK ORTAMDA YAPTIĞINIZ ONAY VE KABUL İŞLEMLERİNİN KAYIT ALTINDA TUTULDUĞUNU VE KOLAYLIKLA TESPİT EDİLEBİLDİĞİNİ BELİRTMEK İSTERİZ. ONAY VERDİĞİNİZ SÖZLEŞME AYRICA KAYIT İŞLEMİNİZDE BEYAN ETTİĞİNİZ ELEKTRONİK POSTA ADRESİNİZE DE POSTALANACAKTIR.

Erişim lisansını satın aldığınız ÜRÜN(LER) ve/veya İÇERİK(LER) in özellik ve lisans hakları RTB sayfasında yer almakta olup; işbu SÖZLEŞME'nin kabul edilmesi ile ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER) in özellik ve lisans haklarının kapsamını da kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle, İÇERİK(LER) ve/veya ÜRÜN(LER)e ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. İÇERİK VE ÜRÜNLER'e erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak Kullanıcı olarak sizin sorumluluğunuzda olup; WEB SİTESİNDE BELİRTİLEN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİR DONANIM ÜZERİNDE KULLANABİLECEĞİNİZİ VE GEREKLİ DONANIMI TEMİN yükümlülüğünün tarafınıza ait olduğunu; RTB'in yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan ve/veya iade talebinden RTB'in sorumlu olmayacağını beyan ve kabul etmiş durumdasınız.

RTB, önceden haber vermeksizin işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde mevzuatın gerektirdiği güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. learnia.com.tr adresi üzerinden yapılacak ilan tarihinden itibaren güncel Sözleşme ile bağlı olduğunuzu belirtiriz.

Madde 1 - SÖZLEŞME'nin TARAFLARI VE KONUSU

İşbu learnia.com.tr Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), RTB Eğitim Çözümleri Limited Şirketi (bundan böyle "RTB" olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu Sözleşme'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) learnia.com.tr web sitesinde yer alan "Sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum" maddesini işaretleyip "Devam" düğmesine tıklayarak kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle elektronik ortamda akdedilmiştir.

Sözleşme'de RTB ve KULLANICI birlikte Taraflar olarak ifade edilmektedir.

İşbu Sözleşme, lisans bedelini ödemek karşılığında seçmiş olduğunuz İÇERİK(LER) VE/VEYA ÜRÜN(LER)in İnternet üzerinden learnia.com.tr web sitesi aracılığıyla erişmek suretiyle kullanma hakkına dair Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Bir tüzel kişi adına yetkili sıfatıyla bu Sözleşme'nin kabul edilmesi, Kullanıcı'nın bu konuda yetkili olduğunu tekeffül ettiği şeklinde yorumlanır. Yetkisiz olarak bu Sözleşme'nin kabul edilmesi ve ancak adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum veya okulun İÇERİK VE/VEYA ÜRÜNLERİ fiilen kullanmaya başlaması ve/veya erişmesi durumunda Sözleşme adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum veya okul adına kurulmuş olur ve Sözleşme tüm hükümleri ile birlikte yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi ve tüzel kişi/kurum/okul nezdinde müteselsilen hüküm ve sonuçlarını doğurur.

Madde 2 - İÇERİK(LER) VE ÜRÜN(LER)'İN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 Fikri Mülkiyet Hakları'nın Sahibi: learnia.com.tr ve bölümlerinin veya learnia.com.tr aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki bir kısım fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi RTB, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya RTB'in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. learnia.com.tr üzerinde kapsamında erişime sunulan hizmetlerin, bilgilerin, telif haklarına tabi çalışmaların, ticari markaların, tasarımın her türlü içerik dahil tüm tasarrufa konu olabilecek ayni ve şahsi hakların, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakların mülkiyet hakkı saklıdır. İŞBU SÖZLEŞME HİÇBİR ŞART VE SURETTE KULLANICIYA içerik, program ve eserler üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını kullanma yetkisi vermez, bu hakları ihlal edecek faaliyetlerde bulunma hakkı vermez, söz konusu faaliyetler için izin verildiği şeklinde yorumlanamaz.

2.2 Lisans Hakkı. KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece learnia.com.tr üzerindeki ÜRÜN VE İÇERİKLER'e münferit erişim lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI'ya tanınan erişim lisansı, SÖZLEŞME'de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde KULLANICI'ya sadece erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntülemek suretiyle münferit faydalanma hakkı verir.

2.3 Yasaklı Eylem ve İşlemler:KULLANICI, learnia.com.tr'yi yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. KULLANICI, learnia.com.tr'daki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, learnia.com.tr'un tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. learnia.com.tr'un kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan münferit erişim hakkını, RTB'in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. KULLANICI, erişim lisansı hakkına sahip olduğu ürün ve içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez. Şahsi erişim lisansı elde edilen Ürün ve İçeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır,dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaatte konu edilemez; birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanılması sağlanamaz.

KULLANICI, learnia.com.tr sitesine veya link verdiği içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, üçüncü kişilerin RTB hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde müdahalelerde bulunamaz. KULLANICI'nın yasaklı eylemler yoluyla elde ettiği sistem, içerik, ortam veya platforma ait her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu; hiçbir şart ve surette işbu gizli bilgiyi kullanamaz; üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa edemez veya açıklayamaz.

KULLANICI, learnia.com.tr kapsamında erişim lisansı elde ettiği ürün, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerine ilişkin herhangi bir müdahalede bulunamaz.

KULLANICI, learnia.com.tr'yi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME'yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa yardım veya teşvik etmesi halinde RTB SÖZLEŞME'yi feshederek tüm zararlarını talep edebilecektir. KULLANICI ayrıca işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı RTB'ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

KULLANICI, learnia.com.tr'yi tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, RTB'in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, RTB'in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve RTB'in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. KULLANICI, learnia.com.tr'u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME'yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME'de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, RTB'in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 3 - RTB'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

RTB, learnia.com.tr kapsamında üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara, ürünlere veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle RTB tarafından sağlanmış olup; link verilmesi web sitesini veya siteyi işleten kurum ve kişinin edimini taahhüt eden ve/veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde garanti ve tekeffül iradesi taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında RTB'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

RTB, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

Madde 4 - SORUMSUZLUK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

RTB learnia.com.tr bünyesinde yer alan İÇERİK(LER) VE ÜRÜN(LER)i "olduğu gibi satış" esasları dahilinde learnia.com.tr için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. RTB üçüncü taraflara ait içerik ve ürünler içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. learnia.com.tr'un KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden RTB sorumlu değildir. RTB, learnia.com.tr'da yer alan içeriklerin ve ürünlerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları zararlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

RTB, learnia.com.tr'un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI'lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. learnia.com.tr'un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI'nın sorumluluğunda olup, RTB, learnia.com.tr'un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. RTB KULLANICI'nın lisans hakkına konu ürün ve içeriğe yönelik herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlali iddiasının öne sürülmesi durumunda learnia.com.tr ile sunulan her türlü içerik ve ürünü kaldırma yetkisine sahiptir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan RTB sorumlu değildir.

ÜRÜN VE İÇERİKLER KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim olmayıp, KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. learnia.com.tr'un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan RTBsorumlu değildir.

Her durumda, learnia.com.tr nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, RTB'in bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu learnia.com.tr için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

Madde 5 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

RTB, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, learnia.com.tr web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

Madde 6 - MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, RTB, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmemesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, RTB için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için RTB'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce sonradan kaldırılmasına karar verilen web sitesine erişimin engellenmesi kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, RTB'in kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 7 - VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

learnia.com.tr'a kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan RTB Şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI'nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla learnia.com.tr'a KULLANICI adına erişimden RTB sorumlu değildir. KULLANICI'ların, learnia.com.tr'a erişim araçlarının (Kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak RTB'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI RTB'ten zarar, tazminat her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. RTB'in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin RTB Gizlilik Politikası http://learnia.com.tr/gizlilik-politikasi güvenlik adresindedir.

Madde 8 - İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

learnia.com.tr ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, learnia.com.tr RTB Müşteri Hizmetleri'ne başvurabilirsiniz.

İletişim Bilgileri: RTB Eğitim Çözümleri Ltd.Şti. ODTÜ Teknokent İkizler Binası A Blok No:3 06800 Ankara/Türkiye info@rtb.com.tr 0312 210 01 08

Madde 9 - DİĞER HÜKÜMLER

9.1 Sözleşme'nin Devri. KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez. KULLANICI, RTB'in bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI'nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt Sözleşme yapabileceğini kabul eder.

9.2 Yazılı Feragat. RTB, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME'de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

9.3 Kısmi Geçersizlik. Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, RTB bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

Madde 10 - SÖZLEŞME'NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, learnia.com.tr üzerinden ÜRÜN VE İÇERİKLERİ kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME'yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME Taraflar arasında yürürlüğe girer.

İşbu SÖZLEŞME, (a) KULLANICI'nın learnia.com.tr kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME'de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI'nın RTB ile arasındaki abonelik Sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Lisans hakkı haricinde başta yasaklı eylemler olmak üzere niteliği gereği Sözleşme'den bağımsız nitelik taşıyan ileriye dönük taahhüt ve tekeffül hükümleri Sözleşme'nin feshinden veya sonlanmasından bağımsız olarak KULLANICI yönünden bağlayıcıdır.

KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, RTB'in Sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI'nın learnia.com.tr'a erişim ve bu SÖZLEŞME'de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, RTB isterse -tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceği KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda RTB yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir. RTB, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın learnia.com.tr kullanma lisansını tek taraflı iptal etme ve erişimini engelleme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME'nin sona ermesi üzerine, RTB'in talep etmesi halinde, learnia.com.tr'dan elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Madde 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME'nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME'nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için Ankara Merkez Mahkemeleri'nin ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu kabul ederler.

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi


LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

BU SÖZLEŞME RTB KAPSAMINDA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İÇERİK SAĞLAYICIYA VE/VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT VE ESER KORUMASINA TABİ İÇERİK(LERE) VE ÜRÜN(LERE) ERİŞİM VE KULLANIM KURALLARINI İÇERMEKTEDİR. AŞAĞIDAKİ ONAY KUTUSUNU İŞARETLEDİĞİNİZDE DEVAM BUTONUNA BASTIĞINIZDA İÇERİK(LER) VE/VEYA ÜRÜN(LER) ERİŞİMİNİZE AÇILACAKTIR. DEVAM BUTONUNA BASARAK İÇERİKLERE VE/VEYA ÜRÜNLERE ERİŞMENİZ; BU SÖZLEŞMEYİ OKUMUŞ OLDUĞUNUZU, KAPSAMINI ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ ELEKTRONİK ORTAMDA KABUL VE BEYAN ETTİĞİNİZ ANLAMINDADIR. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ VEYA BU HUSUSTA ÇEKİNCELERİNİZ VARSA LÜTFEN SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYINIZ VE RTB İÇERİK VE ÜRÜNLERİNE ERİŞMEYİNİZ. ELEKTRONİK ORTAMDA YAPTIĞINIZ ONAY VE KABUL İŞLEMLERİNİN KAYIT ALTINDA TUTULDUĞUNU VE KOLAYLIKLA TESPİT EDİLEBİLDİĞİNİ BELİRTMEK İSTERİZ. ONAY VERDİĞİNİZ SÖZLEŞME AYRICA KAYIT İŞLEMİNİZDE BEYAN ETTİĞİNİZ ELEKTRONİK POSTA ADRESİNİZE DE POSTALANACAKTIR.

Erişim lisansını satın aldığınız ÜRÜN(LER) ve/veya İÇERİK(LER) in özellik ve lisans hakları RTB sayfasında yer almakta olup; işbu SÖZLEŞME'nin kabul edilmesi ile ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER) in özellik ve lisans haklarının kapsamını da kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle, İÇERİK(LER) ve/veya ÜRÜN(LER)e ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. İÇERİK VE ÜRÜNLER'e erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak Kullanıcı olarak sizin sorumluluğunuzda olup; WEB SİTESİNDE BELİRTİLEN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERE SAHİP BİR DONANIM ÜZERİNDE KULLANABİLECEĞİNİZİ VE GEREKLİ DONANIMI TEMİN yükümlülüğünün tarafınıza ait olduğunu; RTB'in yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan ve/veya iade talebinden RTB'in sorumlu olmayacağını beyan ve kabul etmiş durumdasınız.

RTB, önceden haber vermeksizin işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde mevzuatın gerektirdiği güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. learnia.com.tr adresi üzerinden yapılacak ilan tarihinden itibaren güncel Sözleşme ile bağlı olduğunuzu belirtiriz.

Madde 1 - SÖZLEŞME'nin TARAFLARI VE KONUSU

İşbu learnia.com.tr Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır), RTB Eğitim Çözümleri Limited Şirketi (bundan böyle "RTB" olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu Sözleşme'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) learnia.com.tr web sitesinde yer alan "Sözleşmeyi okudum ve onaylıyorum" maddesini işaretleyip "Devam" düğmesine tıklayarak kayıt işlemlerini tamamlamak suretiyle elektronik ortamda akdedilmiştir.

Sözleşme'de RTB ve KULLANICI birlikte Taraflar olarak ifade edilmektedir.

İşbu Sözleşme, lisans bedelini ödemek karşılığında seçmiş olduğunuz İÇERİK(LER) VE/VEYA ÜRÜN(LER)in İnternet üzerinden learnia.com.tr web sitesi aracılığıyla erişmek suretiyle kullanma hakkına dair Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Bir tüzel kişi adına yetkili sıfatıyla bu Sözleşme'nin kabul edilmesi, Kullanıcı'nın bu konuda yetkili olduğunu tekeffül ettiği şeklinde yorumlanır. Yetkisiz olarak bu Sözleşme'nin kabul edilmesi ve ancak adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum veya okulun İÇERİK VE/VEYA ÜRÜNLERİ fiilen kullanmaya başlaması ve/veya erişmesi durumunda Sözleşme adına işlem yapılan tüzel kişi/ kurum veya okul adına kurulmuş olur ve Sözleşme tüm hükümleri ile birlikte yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi ve tüzel kişi/kurum/okul nezdinde müteselsilen hüküm ve sonuçlarını doğurur.

Madde 2 - İÇERİK(LER) VE ÜRÜN(LER)'İN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 Fikri Mülkiyet Hakları'nın Sahibi: learnia.com.tr ve bölümlerinin veya learnia.com.tr aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki bir kısım fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi RTB, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya RTB'in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. learnia.com.tr üzerinde kapsamında erişime sunulan hizmetlerin, bilgilerin, telif haklarına tabi çalışmaların, ticari markaların, tasarımın her türlü içerik dahil tüm tasarrufa konu olabilecek ayni ve şahsi hakların, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakların mülkiyet hakkı saklıdır. İŞBU SÖZLEŞME HİÇBİR ŞART VE SURETTE KULLANICIYA içerik, program ve eserler üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını kullanma yetkisi vermez, bu hakları ihlal edecek faaliyetlerde bulunma hakkı vermez, söz konusu faaliyetler için izin verildiği şeklinde yorumlanamaz.

2.2 Lisans Hakkı. KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece learnia.com.tr üzerindeki ÜRÜN VE İÇERİKLER'e münferit erişim lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI'ya tanınan erişim lisansı, SÖZLEŞME'de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde KULLANICI'ya sadece erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntülemek suretiyle münferit faydalanma hakkı verir.

2.3 Yasaklı Eylem ve İşlemler:KULLANICI, learnia.com.tr'yi yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. KULLANICI, learnia.com.tr'daki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, learnia.com.tr'un tümünü veya bir bölümünü bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. learnia.com.tr'un kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan münferit erişim hakkını, RTB'in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. KULLANICI, erişim lisansı hakkına sahip olduğu ürün ve içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez. Şahsi erişim lisansı elde edilen Ürün ve İçeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır,dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaatte konu edilemez; birden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanılması sağlanamaz.

KULLANICI, learnia.com.tr sitesine veya link verdiği içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, üçüncü kişilerin RTB hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde müdahalelerde bulunamaz. KULLANICI'nın yasaklı eylemler yoluyla elde ettiği sistem, içerik, ortam veya platforma ait her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu; hiçbir şart ve surette işbu gizli bilgiyi kullanamaz; üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa edemez veya açıklayamaz.

KULLANICI, learnia.com.tr kapsamında erişim lisansı elde ettiği ürün, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerine ilişkin herhangi bir müdahalede bulunamaz.

KULLANICI, learnia.com.tr'yi hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME'yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa yardım veya teşvik etmesi halinde RTB SÖZLEŞME'yi feshederek tüm zararlarını talep edebilecektir. KULLANICI ayrıca işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı RTB'ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

KULLANICI, learnia.com.tr'yi tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, RTB'in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, RTB'in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve RTB'in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. KULLANICI, learnia.com.tr'u kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME'yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME'de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, RTB'in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 3 - RTB'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

RTB, learnia.com.tr kapsamında üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara, ürünlere veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle RTB tarafından sağlanmış olup; link verilmesi web sitesini veya siteyi işleten kurum ve kişinin edimini taahhüt eden ve/veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde garanti ve tekeffül iradesi taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında RTB'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

RTB, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

Madde 4 - SORUMSUZLUK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

RTB learnia.com.tr bünyesinde yer alan İÇERİK(LER) VE ÜRÜN(LER)i "olduğu gibi satış" esasları dahilinde learnia.com.tr için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. RTB üçüncü taraflara ait içerik ve ürünler içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. learnia.com.tr'un KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden RTB sorumlu değildir. RTB, learnia.com.tr'da yer alan içeriklerin ve ürünlerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları zararlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

RTB, learnia.com.tr'un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI'lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. learnia.com.tr'un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI'nın sorumluluğunda olup, RTB, learnia.com.tr'un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. RTB KULLANICI'nın lisans hakkına konu ürün ve içeriğe yönelik herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlali iddiasının öne sürülmesi durumunda learnia.com.tr ile sunulan her türlü içerik ve ürünü kaldırma yetkisine sahiptir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan RTB sorumlu değildir.

ÜRÜN VE İÇERİKLER KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim olmayıp, KULLANICININ TERCİHİNE sunulmuştur. learnia.com.tr'un kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan RTBsorumlu değildir.

Her durumda, learnia.com.tr nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, RTB'in bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu learnia.com.tr için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

Madde 5 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

RTB, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, learnia.com.tr web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

Madde 6 - MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, RTB, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmemesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, RTB için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için RTB'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce sonradan kaldırılmasına karar verilen web sitesine erişimin engellenmesi kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, RTB'in kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 7 - VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

learnia.com.tr'a kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan RTB Şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI'nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla learnia.com.tr'a KULLANICI adına erişimden RTB sorumlu değildir. KULLANICI'ların, learnia.com.tr'a erişim araçlarının (Kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak RTB'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI RTB'ten zarar, tazminat her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. RTB'in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin RTB Gizlilik Politikası http://learnia.com.tr/gizlilik-politikasi güvenlik adresindedir.

Madde 8 - İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

learnia.com.tr ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, learnia.com.tr RTB Müşteri Hizmetleri'ne başvurabilirsiniz.

İletişim Bilgileri: RTB Eğitim Çözümleri Ltd.Şti. ODTÜ Teknokent İkizler Binası A Blok No:3 06800 Ankara/Türkiye info@rtb.com.tr 0312 210 01 08

Madde 9 - DİĞER HÜKÜMLER

9.1 Sözleşme'nin Devri. KULLANICI bu SÖZLEŞME'yi ve bu SÖZLEŞME kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez. KULLANICI, RTB'in bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI'nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt Sözleşme yapabileceğini kabul eder.

9.2 Yazılı Feragat. RTB, bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. İşbu SÖZLEŞME'de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

9.3 Kısmi Geçersizlik. Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, RTB bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

Madde 10 - SÖZLEŞME'NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, learnia.com.tr üzerinden ÜRÜN VE İÇERİKLERİ kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME'yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME Taraflar arasında yürürlüğe girer.

İşbu SÖZLEŞME, (a) KULLANICI'nın learnia.com.tr kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME'de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI'nın RTB ile arasındaki abonelik Sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Lisans hakkı haricinde başta yasaklı eylemler olmak üzere niteliği gereği Sözleşme'den bağımsız nitelik taşıyan ileriye dönük taahhüt ve tekeffül hükümleri Sözleşme'nin feshinden veya sonlanmasından bağımsız olarak KULLANICI yönünden bağlayıcıdır.

KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, RTB'in Sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI'nın learnia.com.tr'a erişim ve bu SÖZLEŞME'de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, RTB isterse -tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceği KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda RTB yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir. RTB, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın learnia.com.tr kullanma lisansını tek taraflı iptal etme ve erişimini engelleme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME'nin sona ermesi üzerine, RTB'in talep etmesi halinde, learnia.com.tr'dan elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Madde 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME'nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME'nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için Ankara Merkez Mahkemeleri'nin ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu kabul ederler.

Gizlilik Sözleşmesi


1. Giriş

RTB Eğitim Çözümleri Ltd. Şti. web sitesi, Facebook ve/veya mobil platformda eğitim çözümleri ve oyunlar sunmaktadır. Bu çözüm ve oyunlar “Hizmetler” olarak ele alınmaktadır.

Bu belgede kullanılan “RTB”, “ bize”, “ biz” veya “ bizim” ifadeleri RTB Eğitim Çözümleri Ltd. Şti.'yi, “ siz” ve “sizin” ifadeleri de siz kullanıcıları kastetmektedir.

"Gizlilik Politikası" olarak anılan bu belge, size ait kişisel verileri nasıl topladığımız, ele aldığımız ve sakladığımız konusunda açıklamalar içerir. Size ait veriler adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi, şahsınızı tanımlayan bilgilerdir. Bu politikada bu tür bilgiler, "Kişisel Bilgiler" veya “ veriler” olarak anılacaktır.

Hizmetlerimize erişerek ve/veya Hizmetlerimizi kullanarak Kişisel Bilgilerinizi işbu Gizlilik Politikasında açıklanan yollarda toplama, işleme koyma, saklama ve paylaşma konusunda bize izin vermiş olursunuz. Bize veri sağlama veya verilerinizin işbu Gizlilik Politikasında izin verilen şekillerde kullanılması konusunda endişeleriniz varsa Hizmetlerimizi kullanıp kullanmamanız sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmetlerimizle ilgili koşul ve şartlarda açıkça belirtildiği gibi Hizmetlerimize erişmek ve Hizmetlerimizi kullanmak için en az 13 yaşında olmanız gerekir.

2. Hakkımızda

Türkiye’de faaliyet gösteren RTB Eğitim Çözümleri Ltd. Şti.’nin tescilli ofis adresi Mustafa Kemal Mah., Barış Sitesi 56.sokak, No:35, 06530 Ankara’dır.

3. Sizinle ilgili topladığımız bilgiler ve bu bilgileri toplama yollarımız

Sizinle ilgili aşağıdaki verileri toplayabilir ve işleyebiliriz:

•Hizmetlerimizi kullanırken formlar doldurduğunuzda, soru ve sınav çözdüğünüzde ve bizim kanalımızla bir hesap oluşturduğunuzda bize sağladığınız bilgiler;

•Hizmetlerimizi kullanım bilgileriniz ve eriştiğiniz kaynaklar (örn. oyunlarımızı nasıl ve ne zaman oynadığınıza, web sitelerimize nasıl ve ne zaman eriştiğinize dair bilgiler veya Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız cihazlar);

•Bizimle iletişim kurarsanız veya size gönderdiğimiz mesajlara ya da iletişimlere yanıt verirseniz söz konusu yazışmanın kaydını tutabiliriz;

•Sosyal medya kanallarında bizimle gerçekleştirdiğiniz iletişimler ve

•Aşağıda ayrıntılı açıklanacak olan tanımlama bilgileri aracılığıyla topladığımız bilgiler.

 

Tanımlama (Cookie) Bilgileri

Tanımlama bilgilerini ve diğer benzer teknolojileri kullanıyoruz. Tanımlama bilgileri, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda bazı bilgileri saklayan küçük dosyalardır.

Tanımlama bilgilerini ve diğer benzer teknolojileri şu amaçlarla kullanıyoruz:

•Sizi ve cihazınızı tanıyabilmek için (örn. IP adresinizi tanıyarak);

•Hizmetlerimizin üçüncü taraf bir sosyal ağ veya platformla iletişim kurması için (böyle bir iletişime izin vermeyi seçtiğiniz yerlerde);

•Ödeme faaliyetlerini gerçekleştiren kişi veya sistemlerin ödeme talimatlarınızı işlemesini sağlamak için;

•Size Hizmetlerimizi doğru dilde sağlamak gibi daha özel Hizmetler sunmak için;

•Hizmetlerimizi o doğrultuda geliştirmek amacıyla kişilerin Hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamamızı sağlayan veriler edinmek için.

Web sitelerimize erişerek veya Hizmetlerimizi kullanarak tanımlama bilgilerinizi bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmamıza izin vermiş olursunuz. Tanımlama bilgilerini, web veya telefon tarayıcınızın ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz, ancak bu işlemi gerçekleştirirseniz Hizmetlerimizin özelliklerinin tamamından yararlanamayabilirsiniz.

Ödeme Bilgileri

Web sitelerimizden Hizmet satın aldığınızda belirli ödeme bilgilerinizi ödeme hizmet sağlayıcılarımız adına toplayabiliriz, ancak bu bilgiler RTB tarafından okunamayacak şekilde geçici olarak önbelleğe alınır. Apple App Store, Amazon Kindle veya Google Play gibi uygulamalarımız aracılığıyla öğe satın aldığınızda ise ödeme bilgilerinizi hiçbir şekilde toplamaz veya saklamayız.

4. Kişisel Bilgilerinizi nasıl kullanırız?

Kişisel Bilgilerinizin, bizim tarafımızdan (veya bizim adımıza, yalnızca bizim talimatlarımızla hareket eden bir sağlayıcı tarafından) şu amaçlarla kullanılabileceğini kabul edersiniz:

•Sizinle iletişim kurmak, örneğin müşteri hizmetlerinin bir parçası olarak veya size Hizmetlerimizle ilgili güncellemeler göndermek için;

•Hesabınızı ve bizimle olan ilişkinizi yönetmek ve Hizmetlerimizi kullanırken elde ettiğiniz deneyimi geliştirmek için;

•Sizinle araştırma, anket yapmak ve iletişim kurmak, örneğin bu amaçlarla size iletişim öğeleri (e-posta dahil) göndermek için;

•Hizmetlerimizin ve ilgili ürünlerin pazarlaması ve tanıtımı, örneğin kendi adımıza veya üçüncü taraf adına size bu amaçlarla iletişim öğeleri (e-posta dahil) göndermek için. Hizmetlerimizle ilgili ürünler hakkında size bilgiler gönderebiliriz. Verilerinizi bu şekilde kullanmamızı istemiyorsanız lütfen info@rtb.com.tr adresinden bize bildirin;

•Hizmetlerimizle ilgili muhtemel sorunları veya trendleri bulmak gibi amaçlarla bizim tarafımızdan araştırma veya ticari istihbarat amaçlarıyla kullanılmak üzere raporlar, analizler veya benzer hizmetler oluşturmak için;

•Bu Gizlilik Politikasında açıkça belirtilen veya kanunen gerekli olan diğer amaçlarla.

5. Kişisel Bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşır mıyız?

Verilerinizi üçüncü taraflarla (örn. grup şirketlerimiz veya sağlayıcılarımızla) paylaşmamız yalnızca şu durumlarda söz konusudur:

•Sizin izninizle (bu Gizlilik Politikasında açıklanan durumlar da dahil);

•Talimatlarınızı gerçekleştirebilmemiz için gerekli olduğu durumlarda (örn. ödeme talimatlarını işleme koyabilmek için Kişisel Bilgilerinizi ödeme işlemcilerimize vermemiz gerekir);

•Umuma açık bir yarışmanın parçası olarak bize bilgi gönderdiğinizde veya sosyal medya kanallarımızla başka bir şekilde iletişim kurduğunuzda (örn. Hizmetlerimizden biri hakkında görüş belirterek) web sitemizdeki ve sosyal medya kanallarındaki adınız ve yaşadığınız ülkenin yanı sıra yine umuma açık şekilde gönderdiğiniz bilgileri de sizin onayınızla yayınlayabiliriz;

•Kanun veya düzenlemelerin izin verdiğine makul surette kanaat getirdiğimiz takdirde;

•Herhangi bir yasal yükümlülüğe uymak amacıyla, koşullarımızı ve şartlarımızı ve/veya başka herhangi bir sözleşmeyi sizinle birlikte uygulamak veya yürürlüğe koymak amacıyla; RTB'nin, kullanıcılarımızın veya başkalarının haklarını, mülkiyetini korumak ve güvenliğini sağlamak amacıyla;

RTB'nin varlıklarının satılması veya kurumsal bir yeniden yapılandırma olması durumunda ya da RTB’nin kontrolünün el değiştirmesi sonucunda veya bu olayların herhangi birinin hazırlık aşamasında. RTB'nin varlıklarını aktardığı veya sattığı tüm üçüncü taraf uygulamaların, sizin bu Gizlilik Politikasında açıklanan şekilde bize sağladığınız kişisel ve diğer bilgileri kullanmaya devam etme hakkı vardır. Bu durumların haricinde bilgilerinizi hiçbir üçüncü tarafa satmaz veya kiralamayız.

6. Üçüncü taraf sosyal ağlar veya platformlarla iletişim

Hizmetlerimizin, bize sizinle ilgili veri sağlayacak üçüncü taraf bir sosyal ağ veya platformla iletişim kurmasına izin verebilirsiniz. Bu uygulamalar veya web siteleri, RTB'nin bir parçası olmayan ve RTB'nin kontrolünde olmayan bir üçüncü tarafça oluşturulmakta ve sürdürülmektedir. Verilerinizi nasıl kullandıklarını ve bizimle hangi verileri paylaşabileceklerini öğrenmek için onların hizmet koşullarını ve gizlilik politikalarını okuduğunuzdan emin olmanız gerekir.

Bizimle olan hesabınızın herhangi bir üçüncü taraf sosyal ağ veya platform ile iletişim kurmasına izin verdiğinizde sizinle ilgili verileri toplu olarak oyun oynamaktan keyif almanız için arkadaşlarınızla (veya arkadaşlarınızın verilerini sizinle) paylaşabileceğimizi kabul edersiniz. Bu veriler adınız, sosyal medya profil resminiz ve oyunlarımızdaki puanlarınız ve/veya ilerlemenizi içerir.

Üçüncü taraf bir sosyal ağ veya platformun bizimle paylaştığı verilerde değişiklik yapabilir veya ilgili üçüncü taraf sağlayıcıdaki ayarlarınızı değiştirerek Hizmetlerimizin, ilgili sosyal ağ veya platformla iletişim kurmasını durdurabilirsiniz; ancak, bu işlemi gerçekleştirirseniz Hizmetlerimizdeki özelliklerin tümünü kullanamayabilirsiniz.

7. Bilgilerinizi ne kadar süreyle saklarız?

Kişisel Bilgilerinizi, toplama amaçlarımızı gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece ve size Hizmetlerimizi sunmak için gerekli oldukça saklarız. Bizimle olan herhangi bir hesabınızı kapatmanızın ardından veya size Hizmet sağlamayı durdurduktan sonra kanuni yükümlülüklerimize uymak, düzenleme gerekliliklerini karşılamak, üyeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, dolandırıcılık, hile veya kötüye kullanımı önlemek veya bu Gizlilik Politikasının veya herhangi bir kullanıcıyla aramızdaki başka bir sözleşmenin uygulanması için sizin Kişisel Bilgilerinizin saklanması makul surette gerekli görülüyorsa Kişisel Bilgilerinizi saklayabiliriz.

8. Kişisel Bilgilerinizi yurt dışına aktarır mıyız?

Kişisel Bilgileriniz Avrupa Ekonomik Alanı (" AEA") dışına aktarılabilir ve dışarıda saklanabilir. Ayrıca EAA dışında bulunup bizim için veya sağlayıcılarımız için çalışan personel tarafından işlenebilir. Kişisel Bilgilerinizin güvenli olarak ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanıldığından emin olmak için makul ölçüde gerekli olan tüm adımları atarız.

9. Kişisel Bilgilerinizi nasıl koruruz?

Kişisel Bilgilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Kişisel Bilgilerinizi, rastlantısal veya kanuna aykırı tahrip veya kayıp, değişiklik, izinsiz ifşa, erişim, kullanım ve sahip olduğumuz verilerin kanuna aykırı diğer şekillerde işlenmesine karşı korumak için uygun teknik ve fiziksel koruma yolları kullanıyoruz. Kişisel Bilgilerinizi korumak için endüstri standartlarını kullanıyoruz. Ancak internet tamamen güvenli bir ortam olmadığı için Oyunlarımız aracılığıyla ilettiğiniz bilgilerin koruma yollarımızın herhangi birinin ihlali sonucu erişilmeyeceği, ifşa edilmeyeceği, değiştirilmeyeceği veya tahrip edilmeyeceği konusunda garanti veremeyiz.

10. Hizmetlerimizde verilen bağlantılar

Hizmetlerimizden üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar sunabiliriz. Bu bağlantılara tıkladıktan sonra sağladığınız tüm verilerin bizim değil, ilgili üçüncü tarafın gizlilik politikasına tabi olduğunu kabul edersiniz. Yalnızca saygın web siteleri için bağlantılar sunma konusunda çaba gösteriyoruz, ancak RTB hiçbir üçüncü taraf web sitesinin içeriği, güvenliği veya emniyetiyle ilgili sorumluluk kabul etmez.

11. Kişisel Bilgilerinizle ilgili haklarınız

•Sizinle ilgili olarak sakladığımız bilgilerin bir nüshasını isteme hakkına sahipsiniz. Kişisel Bilgilerinizin bir kısmının veya tamamının bir nüshasını almak isterseniz lütfen info@rtb.com.tr adresinden bizimle iletişim kurun (bu işlem için küçük bir ücret talep edilebilir).

•Kişisel Bilgilerinizin doğru ve güncel olduğundan emin olmak istiyoruz. Yukarıdaki e-posta adresinden bizimle iletişim kurarak bilgilerinizi değiştirmemizi, düzeltmemizi veya kaldırmamızı talep edebilirsiniz.

•Herhangi bir sosyal ağda veya üçüncü taraf platformda Hizmetlerimiz aracılığıyla paylaşmış olduğunuz bilgiler ilgili sosyal ağın veya üçüncü taraf platformun kontrolünde olduğunda bizim tarafımızdan değiştirilemez veya silinemez. Ayrıca, Hizmetlerimizin kullanımı aracılığıyla erişilir kıldığınız bilgileri herhangi bir üçüncü tarafın çoğaltması durumunda (örn. hesabınızla iletişim kurmasına izin verdiğiniz bir sosyal ağ arkadaşınız) bilgiler bizim kontrolümüzde olmayacağı için bunları değiştiremez veya silemeyiz.

•Kişisel Bilgilerinizi pazarlama amacıyla kullanmamamızı talep etme hakkına sahipsiniz. Pazarlama tercihlerinizi değiştirmek veya abonelikten çıkmak için lütfen info@rtb.com.tr adresinden bizimle iletişim kurun.

12. Bizimle nasıl iletişim kurabilirsiniz?

Kişisel Bilgilerinizin nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen yukarıdaki adresten bize e-posta yoluyla ulaşın.

13. Şikayetler

Kişisel Bilgilerinizi kullanmamız konusunda endişeleriniz varsa lütfen info@rtb.com.tr adresine e-posta göndererek müşteri hizmetleri birimimizle iletişim kurun.

14. Kanuni hususlar

İşbu Gizlilik Politikasının herhangi bir şartının bir mahkeme veya yetkili makam tarafından geçersiz veya uygulanamaz olarak nitelendirilmesi durumunda bu Gizlilik Politikasının diğer şartları etkilenmez.

İşbu Gizlilik Politikası Türkiye kanunlarına tabidir ve bu kanunlara uygun olarak yorumlanır. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili olarak çıkan herhangi bir anlaşmazlık durumunda Ankara mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

Hizmetlerimizi ve oyunlarımızı geliştirmek için sürekli yenilik yapıyor ve yeni yollar arıyoruz. Bu yüzden bu Gizlilik Politikasını bu tür gelişmeleri ve diğer kurumsal değişikliklerimizi yansıtacak şekilde zaman zaman değiştirebiliriz. Bu Gizlilik Politikasında yapacağımız ve herhangi bir şekilde maddi yönden aleyhinize olacağını düşündüğümüz önemli değişiklikleri size bildirme konusunda çaba göstereceğiz. Değişikliklerin herhangi birine itirazınız olursa Hizmetlerimizi kullanmayı derhal bırakmalı ve bizimle olan tüm hesaplarınızı kapatmalısınız.

İşbu Gizlilik Politikası, en son 16 Mayıs 2014 tarihinde güncellenmiştir.

© Telif hakkı RTB Eğitim Çözümleri Limited Şirketi. “Learnia”, RTB Eğitim Çözümleri'nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır.