YGS-LYS Matematiğine Eğlenerek Hazırlan!

Seni de Learnia’ya bekliyoruz!

Hemen Üye Ol! Hemen Dene!

Yakından İncele

Tüm lise matematik müfredatını kapsayan, 170TL değerindeki dört test kitabına eşdeğer 7.000’den fazla soru, çözümleriyle birlikte yer almaktadır.

Learnia'da lise matematik müfredatı 70’ten fazla üniteye bölünmüş ve her ünite alt konulara ayrılmıştır.
500'den fazla sayıdaki her bir konu için konu anlatım videosu ve örnek soru çözüm videosu bulunmaktadır.

Ortaokul Lise Matematik alanında toplamda 1.400 konu anlatım videosu ve 3.000 örnek soru çözüm videosu yer almaktadır.

Sorular, çözümleri ve videolar Learnia ekibi tarafından hazırlanmış olup, tamamı özgündür.
İçeriği hazırlayan akademik kadro ve yazarlarımız hakkında bilgi için tıklayın.

Adalarda Bulabileceğin Hazinelere Göz At

Learnia'da farklı konuların işlendiği 70'ten fazla ada tüm heyecanı ile seni bekliyor.

Learnia'da Hangi Konular Var?

 • DOĞAL SAYILAR

  Rakam ve Sayı
  Ardışık Doğal Sayılar ve Sıralama
  Doğal Sayılarda
  Toplama ve Çıkarma
  Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme
  Doğal Sayılarda İşlem Önceliği ve Parantezli işlemler
  Doğal Sayılarda Arada Olma
  Doğal Sayı Problemleri
 • TAM SAYILAR

  Tam Sayılar
  Tam Sayılarda Sıralama
  Tam Sayılarda Toplama
  Tam Sayılarda Çıkarma
  Tam Sayılarda Çarpma
  Tam Sayılarda Bölme
  Tamsayılarda İşlem Önceliği
  Tam Sayı Problemleri
 • RASYONEL SAYILAR

  Rasyonel Sayılar
  Rasyonel Sayılarda
  Toplama ve Çıkarma
  Rasyonel Sayılarda Çarpma ve Bölme
  Rasyonel Sayılarda İşlem Önceliği ve Parantezli İşlemler
  Rasyonel Sayı Problemleri
 • ÜSLÜ SAYILAR - 1

  Bir Tam Sayının Kuvveti
  Bir Rasyonel Sayının Kuvveti
  Bir Ondalık Sayının Kuvveti
  Bir Sayının 0., 1. Ve N. Kuvveti
  Bir Sayının Kuvvetinin Kuvveti
  Tabanları Aynı Üsleri Farklı Olan İki Sayının Çarpımı
  Tabanları Farklı Üsleri Aynı Olan İki Sayının Çarpımı
 • KAREKÖK

  Kareköklü Sayıların Tanımı
  Kareköklü Sayılarda Toplama Ve Çıkarma
  Kareköklü Sayılarda Çarpma İşlemi
  Kareköklü Sayılarda A√B
  Kareköklü Sayılarda Sıralama
  Kareköklü Sayılarda Bölme İşlemi
  Kareköklü Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi
 • GERÇEK SAYILAR

  İrrasyonel Sayıların Tanımı
  Gerçek Sayılar Tanımı
 • CEBİRSEL İFADELER

  Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
  Cebirsel İfadelerde Çarpma İşlemi
  Rasyonel Cebirsel İfadelerde Toplama ve Çıkarma
 • ÇARPANLARA AYIRMA ve ÖZDEŞLİKLER - 1

  Ortak Çarpan Parantezine Alma
  Gruplandırarak Ortak Çarpan Parantezine Alma
  İki Kare Farkı
  Tam Kare
  x2+bx+c İfadesinin Çarpanlara Ayrılması
  ax2+bx+c İfadesinin Çarpanlara Ayrılması
  Rasyonel Cebirsel İşlemlerde Sadeleştirme
 • DENKLEM ÇÖZÜMLERİ

  Bir Bilinmeyenli Basit Denklemler ve Çözümü
  Bir Bilinmeyenli Rasyonel Denklemler
  Bir Bilinmeyenli Denklem Problemleri
  İki Bilinmeyenli Denklemler
  İki Bilinmeyenli Denklem Problemleri
 • BASİT EŞİTSİZLİKLER - 1

  Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Tanımı
  Birinci Dereceden Bir
  Bilinmeyenli Eşitsizlik Çözümleri
  Eşitsizlikte Çarpma ve Bölme Özelliği
  x=a Doğrusunun Sınırladığı Bölgeler
  y=a Doğrusunun Sınırladığı Bölgeler
  ax+by+c = 0 Doğrusunun Sınırladığı Bölgeler
 • ORAN ve ORANTI - 1

  Oran ve Orantı Tanımı ve Problemleri
  Oran ve Orantı Özelliklerine İlişkin Problemler
  Doğru Orantı
  Ters Orantı
  Doğru ve Ters Orantı Problemleri
 • TEMEL FAKTÖRİYEL, PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, OLASILIK

  Faktöriyel Kavramı
  Permütasyon kavramı
  Kombinasyon kavramı
  Olasılık kavramı
 • DOĞAL VE TAM SAYILARDA TOPLAM VE ÇARPIMIN EN BÜYÜK ve EN KÜÇÜĞÜ

  Çarpımı Sabit Olan Doğal Sayıların En Büyüğü ve En Küçüğü
  Toplamı Sabit Olan Doğal Sayıların En Büyüğü ve En Küçüğü
  Sayı Kümesinde "En Az","En Çok" Problemleri
 • TEK ve ÇİFT SAYILAR

  Tek ve Çift Sayılar
  Tek ve Çift Sayılar ve Faktöriyel
 • POZİTİF ve NEGATİF TAM SAYILAR

  Sayı Sembollerinin Sıralaması
  Sayı Sembollerinin Çarpım ve Bölümünün İşareti
 • ARDIŞIK SAYILAR

  Ardışık Sayılar ve Özellikleri
  Ardışık Sayıların Toplamı
  Terimleri Farkı Sabit Ardışık Sayı Dizilerinin Toplamı
 • ASAL SAYILAR

  Asal Sayı Tanımı ve Özellikleri
  Asal sayılar ve Aralarında Asal sayılar
 • FAKTÖRİYEL KAVRAMI

  Faktöriyel İle İşlemler
 • SAYI BASAMAKLARI

  Rakamları Farklı n Basamaklı En Büyük ve En Küçük Sayı
  Toplamları Sabit Sayıların En Büyüğünün En Küçüğü ya da En Küçüğünün En Büyüğü
  “n” Basamaklı Bilinmeyen Sayının Çözümlemesinin Yazılması
 • TABAN ARİTMETİĞİ

  n lik Sistemde Sayılar
  Sayıların Farklı Sistemlere Çevrilmesi
  Taban Aritmetiğinde Dört İşlem
  Taban Aritmetiğinde Tek ve Çift
 • BÖLME ve BÖLÜNEBİLME

  Bölme İşleminde Bölünen, Bölen, Bölüm, Kalan
  Bölme Özdeşliği
  A’nın x’e ve A^k’nın x’e Bölümünden Kalan
 • BÖLME KURALLARI - 1

  2 ile Bölünebilme Kuralı
  3 ile Bölünebilme Kuralı
  4 ile Bölünebilme Kuralı
  5 ile Bölünebilme Kuralı
  6 ile Bölünebilme Kuralı
  7 ile Bölünebilme Kuralı
  8 ile Bölünebilme Kuralı
  9 ile Bölünebilme Kuralı
  10 İle Bölünebilme Kuralı
 • BÖLME KURALLARI - 2

  11 ile Bölünebilme Kuralı
  12 ve 15 ile Bölünebilme
  15'ten Büyük Sayılara Bölünebilme
  Belli Bir Aralıkta Bölünebilme
  Doğal Sayıların Asal Çarpanlara Ayrılması
 • ASAL ÇARPANLARA AYIRMA

  x^m= A.n Eşitliği
 • DOĞAL SAYININ TAMSAYI BÖLENLERİ

  Doğal Sayıların Tam Sayı Bölenlerinin Sayısı
  Doğal Sayıların Tam Sayı Bölenlerin Toplamı
 • OKEK ve OBEB

  OKEK-1
  OKEK-2
  OKEK ve En Büyük-Küçük Değer
  OBEB
  OKEK-OBEB-1
  OKEK-OBEB-2
  OKEK-OBEB Problemleri
 • KESİRLER

  Kesirler
 • RASYONEL SAYILARDA İŞLEM

  Rasyonel Sayılar ve Dört İşlem
  Rasyonel Sayılarda Merdiven
 • ONDALIK ve DEVİRLİ ONDALIK SAYILARDA İŞLEM

  Ondalık Sayılar
  Ondalık sayılarda Dört İşlem
  Devirli Ondalıklı Sayılarda İşlem
 • RASYONEL SAYILARDA SIRALAMA

  Rasyonel Sayılarda Sıralama
 • BASİT EŞİTSİZLİKLER - 2

  Eşitsizliklerde Aralık
  Eşitsizliklerde İşlemler
  Belli Bir Aralıkta En Büyük ve En küçük Değer
  Üslü İfadeler ve Eşitsizlik-1
  Üçlü ve Üslü Eşitsizliklerin Çözümü
 • MUTLAK DEĞER

  Mutlak Değer Tanımı
  Mutlak Değer Özellikleri
  Mutlak Değerli Denklemler
  Mutlak Değerli Eşitsizlikler
 • ÜSLÜ SAYILAR - 2

  Üslü Sayılar Tanımı
  Üssü Negatif Olan Sayılar
  Bir Üslü Sayının Üssü
  Negatif Sayıların Üssü
 • ÜSLÜ İFADELERDE DENKLEM ve EŞİTSİZLİK

  Üslü İfadelerde Denklemler
  Üslü İfadelerde Eşitsizlik
  Doğal ve Ondalık Sayıların 10 un Kuvveti Olarak Yazılması
 • KÖKLÜ SAYILAR

  Köklü İfadeler Nedir?
  Karekök ve Küpkök
  n. Kuvvetten Köklü Sayılar
  Çoklu İşlemli Köklü Sayıların Tek Kök İçinde Yazılması
  √a+√b İşlemleri ve Köklü Sayıların Sırlaması
 • ÇARPANLARA AYIRMA - 2

  Ortak Çarpan Parantezine Alma
  ax2+bx+c İfadesinin Çarpanlara Ayrılması
 • ÖZDEŞLİKLER - 2

  İki Kare Farkı
  Tam Kare
  Tam Kare Denklem Problemleri
  Tam Kareye Çevirme
  Üçlü Çoklukların Karesi
 • ÇOKLUKLARIN KÜPÜ ve AÇILIMI

  İki Küp Toplam ve Farkı
  Tam Küp
  an+bn Açılımı
 • ORAN ve ORANTI - 2

  Oran ve Orantı Tanımı
  Orantı Özellikleri
  Doğru Orantı
  Ters Orantı
  Bileşik Orantı
  İki sütunlu Bileşik Orantı Problemleri
  Üç Sütunlu Bileşik Orantı Problemleri
  Aritmetik ve Geometrik Ortalama
 • BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

  Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler - 1
  Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler - 2
  Rasyonrel İfadeli BDBD
  Rasyonrel İfadeli ve Parantezli BDBD
  Merdiven BDBD
  Denklem Çözümünün Denklemi Sağlaması
  Denklem Çözümünün Sonsuz Elemanlı Olması
  Denklem Çözümünün Boş Küme Olması
 • BİRİNCİ DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

  Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
  Rasyonel İfade İçeren İki Bilinyenli Denklemler
  Parantez İçeren İki Bilinmeyenli Denklemler
  İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
  İkiden Fazla Bilinmeyenli Denklemler
  İki Bilinmeyenli Özel Denklemler
  Ortak Çarpan Parantezli Denklemler
  Tam Kareye Dönüşen Denklemler
  Değişken Değeri En Küçük Olan Çokluklar
 • İŞLEM PROBLEMLERİ

  Harfli İfadeler ve İşlem
  Ardışık Tamsayı Problemleri
  İki Bilinmeyenli İşlem Problemleri
 • SAYI-ADET PROBLEMLERİ -1

  Aynı Problemlerin Farklı Yorumla Eşitlendiği Problemler
  Parçalama/Paylaştırma Problemleri
  x Tane - y Tane Problemleri
  Evli Çift Problemleri
  Arkadaş Sayısı Problemleri
  Tokalaşma - Selamlaşma Problemleri
  Soru Net Problemleri
 • SAYI-ADET PROBLEMLERİ -2

  Kuyruk/ Sıra Net Problemleri
  Sayfa Sayısı Problemleri
  Kar/ Zarar Problemleri
  Olasılık Problemleri
  a Adım İleri - b Adım Geri Problemleri
 • KESİR PROBLEMLERİ - 1

  Kesirli Denklem Kurma
  Kesrin Değerini Değiştirme
  Kesirli Evli Çift Problemleri
  Kesirli Paylaştırma/Parçalama Problemleri
  Bütünü Parçalama Problemleri
  Bütünü Kalanlı Parçalama Problemleri
 • KESİR PROBLEMLERİ - 2

  Maliyet Problemleri
  Boş Kap Problemleri
  Orta Nokta Problemleri
  Mum Problemleri
  Top Zıplama Problemleri
 • YÜZDE PROBLEMLERİ

  Bir Sayının Yüzdesi
  İki Sayının Birbirinin Yüzdesi Olarak İfade Edilmesi
  %x Eksiği_Fazlası Problemeleri
  Birbirleri ile Bağıntılı Çoklukların Yüzde Problemleri
  Bütünü Parçalara Ayırma Problemleri
 • KAR-ZARAR PROBLEMLERİ

  Basit Kar- Zarar Problemleri
  Fiyat Üzerinden %a İndirim/Artış Problemleri
  Farklı Kar Yüzdeleriyle Kısmi Satış Problemleri
  Fire Problemleri
  Alış - Satış Bağıntılı Problemler
  Enflasyon-Devalüasyon Problemleri
 • FAİZ PROBLEMLERİ

  Basit Faiz Hesaplama
  İki Parçalı Anaparadan Oluşan Faiz Problemleri
  Döviz-Altın Faiz Karşılaştırma Problemleri
  Bileşik Faiz Problemleri
  Grafik-Faiz Problemleri
 • KARIŞIM PROBLEMLERİ

  İki Madde İle Karışım Oluşturma
  İki Karışımın Karıştırılması
  Miktarları Bilinmeyen Karışımlar
  Karışım Yüzdesinin Alabileceği Değer
  Karışımdak Madde Miktarını Artırma/Azaltma
  Karışımdaki Madde Mikltarının Oranını Azaltma
  Karışımın Bir Kısmının Azaltılması/Artırılması
  Kaplardan Karışım Ekleme
  Musluklardan Akan Karışımlar
  Karışımın Maliyetini Hesaplama
 • YAŞ PROBLEMLERİ

  n Yıl Önceki/Sonraki Yaş Problemleri
  n Yıl Önce/Sonra Doğsaydı Problemleri
  a Yıl Önce/Sonra n Kişinin Yaşları Toplamı Problemleri
  Yaş Farkı Problemleri
  Yaş Oranı Problemleri
  Biri Diğerinin Yaşındayken Problemleri
  n Yıl Önceki/Sonraki Yaş Ortalaması Problemleri
 • İŞÇİ PROBLEMLERİ

  Tek İşçi Problemleri
  İşçi-İş Oranı Problemleri
  Eşit Kapasiteli İşçi Problemleri
  Farklı Kapasiteli İşçi Problemleri
  İş Bırakma Problemleri
  Usta Çırak Problemleri
  Çalışma Hızını Arttırma/Azaltma Problemleri
 • HAVUZ PROBLEMLERİ

  Bir Musluğun Havuzu Doldurması Problemleri
  Birden Fazla Musluğun Havuzu Doldurma Problemleri
  Havuzu Dolduran/Boşaltan Musluklar Problemleri
  Sonradan Musluk Açma/Kapama Problemleri
  Musluk Kapasitelerini Arttırma/Azaltma Problemleri
  Farklı Seviyedeki Musluk Problemleri
  Musluk Problemlerinin En Büyük/En Küçük Değerleri
 • HIZ PROBLEMLERİ

  Formül Uygulama Problemleri
  Karşılıklı Hareket Eden Araçlar Problemleri
  Aynı Yöne Hareket Eden Araçlar Problemleri
  İki Araç Arası Mesafe/Hız Oranları Problemleri
  Dairesel Pist Problemleri
  Ortalama Hız Problemleri
  Nehir Problemleri
  Tren- Tünel Probnlemleri
 • MANTIK

  Önerme Nedir?
  Veya Bağlacı
  Ve Bağlacı
  De Morgan Kuralı
  İse Bağlacı
  p → q ≡ p’ v q Kuralı ve Sadeleştirme
  Ancak ve Ancak Bağlacı
  Totoloji ve Çelişki
  Niceleyiciler
 • KÜME ve ALTKÜME

  Küme Nedir?
  Kümelerin Gösterimi
  Boş Küme ve Eleman Sayısı
  Denk ve Eşit Kümeler
  Alt Küme Nedir?
  Alt Küme Sayısı
  Özalt Küme
  n Elemanlı Bir Kümenin r Elemanlı Alt Küme Sayısı
 • KÜME ÖZELLİKLERİ

  Evrensel Küme ve Tümleyen
  s(A)+s(A’) = s(E)
  Kesişim, Alt Küme ve Boş Küme
  Kümelerin Kesişim ve Birleşim Özellikleri
  De Morgan Kuralı
  Birleşim Kümelerinin Eleman Sayısı
  İki Kümenin Farkı
  Fark Kümesi ve Evrensel, Tümleyen Boş Kümeler
  Fark Özellikleri
 • KÜME PROBLEMLERİ

  İki Kümede Dört İşlem Problemleri
  Kesişen İkili Kümelerde Denklem Problemi
  Kesişen İkili Kümelerde “En Çok” Problemi
  Kesişen İkili Kümelerde “En Az” Problemi
  Kesişen İkili Kümelerde “Yüzde” Problemi
  Kesişen İkili Kümeler ve Evrensel Küme Problemleri
  Kesişen İkili Kümeler ve Evrensel Kümede “En Az” Problemi
  Kesişen İkili Kümeler ve Evrensel Kümede “En Çok” Problemi
  Kesişen Üçlü Kümelerde Küme Problemleri
  Üçlü Alt Kümelerde Problemler
 • KARTEZYEN ÇARPIMI -1

  Sıralı İkili
  Kartezyen Çarpımı Nedir?
  Kartezyen Çarpımının Koordinat Düzleminde Gösterilmesi
  s(AxB) = s(BxA) = s(A).s(B)
  A ≠ B ↔ AxB ≠ BxA
  Ax(BxC) = (AxB)xC = AxBxC
  Kartezyen Çarpımında Dağılma Özelliği
  A x (B-C) = (AxB) – (AxC)
 • KARTEZYEN ÇARPIMI -2

  A2 = A x A
  İki Sonlu Küme ve Koordinat Düzlemi
  Sonlu - Sonsuz Kümelerin Kartezyen Çarpımı ve Koordinat Düzlemi
  Sonsuz Kümelerin Kartezyen Çarpımı ve Koordinat Düzlemi
 • BAĞINTI

  Bağıntı ve Gösterimi
  Bağıntı Sayısı
  n Elemanlı bağıntı Sayısı
  Bir Bağıntının Tersi
  Yansıma Özelliği
  Simetri Özelliği
  Ters Simetri Özelliği
  Geçişme Özelliği
  Özel Bağıntılar
 • FONKSİYONLAR - 1

  Fonksiyonların Tanımı ve Gösterimi
  Fonksiyonun Tanım, Değer ve Görüntü Kümesi
  Dikey Doğru Testi
  Fonksiyonda Bir Elemanın Görüntüsü
  Fonksiyonlarda Dört İşlem
  Birebir Fonksiyon Tanımı ve Yatay Doğru Testi
  Örten ve İçine Fonksiyon
  Birim Fonksiyon
  Sabit Fonksiyon
 • FONKSİYONLAR - 2

  Permütasyon Fonksiyonu
  Doğrusal Fonksiyon
  Ters Fonksiyon
  Köklü ve Rasyonel Fonksşyonun Tanım Kümesi
  f(ax+b) Fonksiyonu
  Bileşke Fonksiyon
  Bileşke ve Ters Fonksiyon
  Fonksiyon Grafiği
 • İŞLEM

  İşlem Nedir?
  İşlemde İşlemler
  İşlemin Özellikleri
  "Birim Eleman ve Eleman Olmama"
  Ters Eleman
  Yutan Eleman
  Tabloda İşlem
  Grup
 • MODÜLER ARİTMETİK

  Modüler Aritmetik Nedir?
  Modüler Aritmetikte İşlemler
  Üslü İşlemler
  Bir Doğal Sayının Birler Basamağındaki Rakam
  Z/m Tanımı
  Z/m de Fonksiyon ve Kesirli İfadeler
  Z/m de Denklem Çözümleri
  Z/m’de Herhangi Bir Elemanın Karekökünün Bulunması
  Modüler Aritmetik Problemleri
 • Polinom ve İşlemler-1

  Polinom Tanımı
  Polinom Eşitlik ve Toplama-Çıkarma-Çarpma
  P(x) Verildiğinde P[Q(x)] i Bulma
 • Polinomlarda Derece ve Bölme

  Polinomlarda Dört İşlem ve Derecesi
  Polinomda Bölme-1
  Polinomda Bölme-2
 • Çarpanlara Ayırma

 • 2. Dereceden Denklemler ve Çözümü

  2. Dereceden Denklemler ve Çözümü-1
  2. Dereceden Denklemler ve Çözümü-2
 • 2. Dereceden Denklem ve Kök Katsayı Arasındaki İlişkiler

  Kök Katsayı Arasındaki Bağıntılar-1
  Kök Katsayı Arasındaki Bağıntılar-2
  Kökleri Verilen 2. Dereceden Denklemin Yazılması
  2. Dereceden Denkleme Dönüştürülen Denklemler
  2. Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
 • Eşitsizlikler

  Eşitsizlik Çözümü
  Eşitsizlik Sistemleri
 • 2. Dereceden Denklemler ve Köklerin İşaretinin İncelenmesi

  2. Dereceden Denkelemin Köklerinin İşareti
 • 2. Dereceden Fonksiyonlar-1

  2. Dereceeden Fonksiyon Grafiği (Parabol)
 • 2. Dereceden Fonksiyonlar-2

  2.Dereceden Bir Fonksiyonun en Büyük ve En Küçük Değeri
  Grafiği Verilen Parabolün Denkleminin Yazılması
  Parbollerde Eşitsizlik Sistemleri
  Bir doğru ile parabolün durumu
 • Trigonometri

  Trigonometriye Giriş Yönlü Açılar, Birim Çember
  Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özellikleri
  Üçgende Trigonometrik Bağıntılar
  Peryot Grafik Ters Trigonometri
  Toplam- Fark, Yarımaçı Dönüşüm Formülleri
  Trigonometrik Denklemler
 • Karmaşık Sayılar

  Karmaşık Sayılara Giriş
  Eşitlik- Dört İşlem- Eşlenik
  Karmaşık Sayıların Mutlak Değeri
  Karmaşık Sayıların Kutupsal Yazımı
  Karmaşık Sayıların Kökleri ve Dönme
 • Logaritma

  Logaritma Fonksiyonu
  Logaritma Fonksiyon Grafiği
  Logaritma Özellikleri-1
  Logartma Özellikleri-2
  Logaritmik Denklemler
 • Olasıllık ve İstatistik

  Permütasyon
  Kombinasyon
  Binom Açılımı
  Olasılık
  İsatatistik
 • Toplam Çarpım Sembolü

  Toplam Sembolü ve Özellikleri
  Çarpım Sembolü ve Özellikleri
 • Diziler

  Dizi Tanımı Alt Dizi-Eşitlik- Dört İşlem
  Aritmetik Diziler
  Geometrik Diziler
  Sonsuz Geometrik Diziler
 • Matris-Determinant

  Matris Özellikleri ve İşlemler
  Determinant Özellikleri ve İşlemler
 • Özel Tanımlı Fonksiyonlar

  Tanım-Görüntü Kümesi
  Fonksiyon Özellikleri
  Artan Azalan Fonksiyonlar
  Tek Çift Fonkisyonlar
  En Geniş Tanım Kümesi
  Parçalı Fonksiyonlar
  Mutlak Değer Fonksiyonu
 • Limit ve Süreklilik

  Limit Tnımı ve Sağdan-Soladan Limit
  Limit Özellikleri
  Limit Alma-1
  Limit Alma-2
  Trigonımetrik Fonksiyonlarda Limit
  Limitte Belirsizlik
  Süreklilik
 • Türev

  Türev Tanımı
  Sağdan ve Soldan Türev ve Belli Aralıkta Türev
  Türev Alma Kuralları-1
  Türev Alma Kuralları-2
  Diferansiyel Kavramı
  L'hospital Kuralı
  Türevin Geomterik Yorumu
  Artan Azalan Fonksiyonlar
  Yerel Ekstremum
  Konkav-Konveks-Dönüm Noktası
  Maksimum-Minimum Problemleri
  Fonksiyon Grafikleri
 • İntegral

  Belirsiz İntegral
  İntegral Alma Kuralları-1
  İntegral Alma Kuralları-2
  Değişken Değiştirme Yöntemi
  Kısmi İntegral Yöntemi
  Trigonometrik İfadelerin İntegrali
  Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi
  Belirli İntegral
  Alan Hesabı
  Hacim Hesabı

Learnia Dünyasını Keşfet

Artık kontrol sende, özgürsün!
 

İletişim

 • ODTÜ Teknokent İkizler Binası A Blok No:3 06800 Ankara/Türkiye
 • 0312 210 01 08
 • info@learnia.com.tr